Tietoturva

päivitetty 20.5.2020

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. Selosteessa kuvataan

  • miten asiakkaiden henkilötietoja käsitellään
  • minkälaisia henkilötietoja asiakkaista voidaan kerätä
  • mihin tarkoituksiin asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää
  • asiakkaan oikeuksia koskien kerättyjä henkilötietoja
  • tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet ja seurantatyökalut)

 

Rekisteriselosteet

Asiakasrekisterin seloste

Rekisterinpitäjä

Crepperie Oy
Veturitallinkuja 34, 00520 Helsinki
info@crepperie.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Toimitusjohtaja Juha Pettersson
Crepperie Oy
Veturitallinkuja 34, 00520 Helsinki
Puh. 040 139 3889
juha@crepperie.fi

Rekisterin nimi
Markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito sekä Crepperie-Eventin tuotteista, palveluista ja tapahtumista tiedottaminen myös suoramarkkinoinnin keinoin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin tietosisältö
Nimi
Yritys
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Crepperie-Eventin ja Crepperie Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, materiaalitilaukset ja -lataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet), Crepperie-Eventin ja Crepperie Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista sekä sosiaalisen median kampanjoista ja muista yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

Markkinointirekisteriä täydennetään myös ajoittain rekisteriostoilla sekä puhelimitse ja sähköpostitse tehtyjen keskustelujen ja haastattelujen yhteydessä saadun luvan perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Crepperie Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä Crepperie-Eventin tai Crepperie Oy:n kanssa.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain puitteissa. Rekisterin tietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n sisällä. Tapauskohtaisesti rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jos esim. sähköpostimarkkinoinnissa käytetään EU:n ulkopuolista palveluntarjoajaa.

Rekisterin suojaus
Säilytetään lukitussa kaapissa Crepperie Oy:n hallinnassa olevissa tiloissa. Kaapin avain on vain rekisterin ylläpitäjän hallussa. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Crepperie Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Asiakasrekisterin tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä palvelimen ylläpitäjä, mutta ainoastaan poikkeustapauksissa, kun se on teknisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Rekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain tietojen noudon yhteydessä.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Evästeiden (cookies) käyttö

Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.

Google Analytics

Sivusto kerää tietoa käyttäjien toiminnoista Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen.